a

На основу информација и видео записа у медијима на којима се види поступање полицијских службеника током протеста у ноћи између 7. и 8. јула 2020. године испред и у околини Народне скупштине и навода да је дошло до прекомерне употребе силе, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада МУП-а у циљу утврђивања свих околности и чињеница.

Ради утврђивања свих чињеница и околности, представници Стручне службе Заштитника грађана данас обављају следеће радње у поступку:

- Ненајављену посету ПУ за Град Београд, како би разговарали са свим приведеним лицима;
- Разговарају са надлежнима и упознају се са релевантном документацијом која се односи на све чињенице и околности у ноћи између 7. и 8. јула 2020. године;
- На основу члана 101 и 241 Закона о прекршајима који се тичу јавности рада судова, присутвоваће данашњим суђењима у Прекршајном суду у Београду;
- У наредном периоду непосредно ће пратити здравствено стање свих повређених лица.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) и Одељење за хитно поступање Заштитника грађана пратиће убудуће, на лицу места, поступање полиције на сличним догађајима и директно бележити евентуалне незаконитости у раду.

Заштитник грађана подсећа да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права, због чега је и Република Србија обавезна да спроводи активности и мере усмерене на унапређење стања у овој области.

Заштитник грађана позива припаднике МУП-а да полицијска овлашћења и мере принуде примењују на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост психичког и физичког интегритета и да предузму све расположиве мере у циљу спречавања настанка било ког облика насиља.

Осуђујући сваки вид насиља Заштитник грађана апелује и на грађане, учеснике, свих окупљања и протеста у Србији да на миран и достојанствен начин исказују своје ставове, без сукоба са службеним лицима и уништавања имовине. Истовремено их позива да се обрате Заштитнику грађана у случају повреде њихових Уставом и законима загарантованих права.