a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 24. и 25. јуна 2020. године посету Окружном затвору у Чачку и Полицијској управи у Чачку.

Дводневна посета Окружном затвору у Чачку спроведена је у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе Поред разговора са преко 30 осуђених и прекршајно кажњених лица, извршен је обилазак свих просторија, увид у релевантну документацију, као и разговори са службеним лицима. Такође, НПМ је пажњу посветио и питању присуства психоактивних супстанци у заводу и мерама које се предузимају у том погледу. Током посете, тим НПМ-a разговарао је и са свим притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Тим НПМ-a је обавио две ноћне ненајављене посете и то Полицијској испостави у Чачку и Саобраћајној полицијској испостави, а 25. јуна и полицијској станици у Горњем Милановцу, у оквиру којих је контролисано поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Све посете су обављене уз пуну сарадњу руководства и запослених у заводу и полицијској управи што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

panel flajer