a

Заменици заштитника грађана Слободан Томић и др Наташа Тањевић и генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Oља Јовичић састали су се данас са представницима Европске мреже за надгледање избора (ENEMO) поводом предстојећих парламентарних избора у Републици Србији. Представнике међународне посматрачке мисије занимао је досадашњи ток изборног процеса, а посебно заштита права националних мањина, особа са инвалидитетом и осталих рањивих друштвених група.

b_300_0_16777215_00_images_20200612ENEMO.jpegДр Наташа Тањевић је истакла да је Заштитник грађана апеловао још од самог расписивања парламентарних избора у Србији на органе јавне власти који учествују у организацији изборног процеса, да поштујући законе обезбеде предвиђене услове и испуне обавезе, како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своје бирачко право. Такође, упознала је представнике ENEMO са начином и условима који су неопходни да се изборни процес спроведе у заводима за извршење кривичних санкција, како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе, као и са препорукама Заштитника грађана које су се односиле на остваривање изборних права лица лишених слободе.

Када је реч о особама са инвалидитетом, представници Заштитника грађана су указали да усвојена Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године као општи циљ поставља изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота. У мишљењу на Нацрт ове стратегије, Заштитник грађана, је, између осталог, указао на потребу за изменом прописа како би се уклониле препреке за политичко учешће особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама и остваривање њихових права. Заштитник грађана ће пратити степен остваривања наведене стратегије и наставити да указује надлежним органима на потребу унапређења и усклађивања нормативног оквира у овој области са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом како би особама са инвалидитетом билo осигурано уживање свих људских права и основних слобода на једнакој основи са другима. У свом раду, Заштитиник грађана истиче да сваки грађанин има право да учествује у вођењу јавних послова, да бира и да буде биран у органе власти.

Представници међународне посматрачке мисије упознати су са тим да је Заштитник грађана указао и на обавезу употребе језика националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

На крају састанка, истакнуто је да институција Заштитника грађана са пажњом прати поступање свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.