a

Поводом појединих навода учесника политичког живота у којима се позива Заштитник грађана да, како је речено „не буде саучесник градске власти у шиканирању и пљачкању грађана“ и да се огласи по питању издавања наводно неисправних прекршајних налога БусПлус-а које су грађанима уручили контролори у јавном превозу, као и због изнетог мишљења да је Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београд незаконито пренето овлашћење контролорима БусПлус-а да легитимишу грађане, Заштитник грађана подсећа да је још пре две и по године оценио у јавности да контролори у јавном градском превозу немају право да легитимишу путнике. 

Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана и утврђује повреде које могу нанети органи управе уколико се ради о повреди републичких прописа, али није овлашћен да то чини ако органи управе повреде опште акте аутономне покрајине, града и општине на штету грађана. Заштитник грађана подсећа да се у конкретном случају помиње Одлука коју је донела Скупштина Града Београда.

Заштитник грађана напомиње да се Заштитник грађана не може бавити оценом исправности конкретно издатих прекршајних налога јер је то у надлежности прекршајног суда који га може испитивати уколико грађанин поднесе захтев за судско одлучивање, на основу Закона о прекршајима.

Заштитник грађана апелује на учеснике политичког живота да се уздрже од неоснованих и злонамерних напада на независни државни орган као што је Заштитник грађана, јер само на тај начин могу допринети развоју и унапређењу демократског друштва и његових институција.