a

Након изјашњења које је Заштитник грађана добио од Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) и непосредног надзора који је извршен 2. јуна 2020. године над радом овог тела, а поводом емитовања спота у којем се налази дете и одлуке РЕМ-а да забрани његово емитовање, Заштитник грађана је данас упутио РЕМ-у захтев за достављање одговора на додатна питања.

Заштитник грађана је тражио од РЕМ-а да га обавести да ли су емитери поступили у складу са његовом одлуком од 01.06.2020.године, и то како у периоду од јавног објављивања одлуке РЕМ-а па до формалног уручења одлуке емитерима, тако и након формалног уручења одлуке.

Заштитник грађана је истовремено тражио од РЕМ-а да га обавести о томе да ли је РЕМ у оквиру надзора над радом пружалаца медијских услуга утврђивао да ли су емитери обратили посебну пажњу која је потребна у случају учествовања малолетника у програму, а што је обавеза емитера предвиђена одредбом члана 68. став 11. Закона о електронским медијима и чланом 22. став 5. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, и то како пре емитовања спота, тако и на период од тренутка јавног објављивања одлуке РЕМ о забрани даљег емитовања спота. Такође, Заштитник грађана је тражио да га РЕМ-а обавести о томе да ли је и које мере предузео према пружаоцима медијских услуга.

Сходно Закону о заштитнику грађана РЕМ-у је остављен рок од 15 дана за изјашњење на захтев Заштитника грађана.

panel flajer