a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је, након сазнања да постоји сумња да су једним од емитованих видео спотова повређена права детета, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ).

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић је по сопственој иницијативи, a у циљу предузимања мера из својих надлежности и заштите најбољег интереса детета, заказала и непосредну контролу законитости и правилности рада РЕМ-а за уторак 2. јун 2020. године.

Стојановић је у овиру покренутог поступка затражила од РЕМ-а да достави податке о томе које контролне мере и радње је предузео РЕМ поводом сумњи да је дошло до повреде права детета емитовањем медијског садржаја, да ли су, када и који пружаоци медијских услуга обавестили РЕМ о томе да је поднета притужба због непоштовања правила о заштити малолетника, као и да ли је, када и који пружалац медијских услуга поднео захтев РЕМ-у за давање мишљења о усклађености програмског садржаја са Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.

Заменица заштитника грађана је тражила од РЕМ-а и одговоре да ли је то регулаторно тело испитало да ли је емитовани медијски садржај у складу са Конвенцијом о правима детета, као и са Законом о електронским медијима и Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, о чијем спровођењу се стара РЕМ.

Стојановић је такође затражила од РЕМ-а да се у року од 15 дана изјасни о свим питањима, као и о мерама и радњама које планира да спроведе уколико то до сада није учинио.

Институција Заштитника грађана је надлежна да контролише рад организација којима су поверена јавна овлашћења, међу којима је и РЕМ, на основу члана 1. Закона о Заштитнику грађана. У надлежност Заштитника грађана не спада вршење надзора над радом пружалаца медијских услуга, нити забрањивање или одобравање емитовања било које врсте медијског садржаја, како се то понекад може погрешно закључити, навела је она.

Заменица заштитника грађана је још једном апеловала код свих актера друштвеног живота на неопходност поштовања права детета и деловања сваког од нас у најбољем интересу детета који се процењују у свакој конкретној ситуацији, као и да тумаче и примењују Конвенцију о правима детета у интересу унапређења права и заштите физичког, менталног и моралног развоја детета.

Стојановић је апеловала и на РЕМ да своју контролну активност спроведе у што краћем року уколико то до сада није учинио како би се, у случају утврђивања повреде права детета, најхитније реаговало у најбољем интересу детета као најрањивијој категорији становништва. Сви државни органи, установе и јавне институције у свим активностима које су од посредног или непосредног значаја за дете морају примарни значај дати најбољим интересима детета, навела је заменица заштитника грађана.