a

Одељење за хитно поступање Заштитника грађана покренуло је данас поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након што је из средстава јавног информисања дошло до сазнања да упркос датим препорукама епидемиолога и више пута извршеном надзору инспекције рада, у компанији „Јура“ у Нишу и Лесковцу не спроводе се мере заштите здравља запослених. Према наводима из медија, радници ове компаније и даље раде у условима непоштовања прописаних мера за спречавање ширења коронавируса, јер раде само са заштитним маскама, без заштитних рукавица, у условима већег броја људи од дозвољеног на одређеној површини и путују у препуном аутобусу при доласку и одласку са посла.

У овој фази поступка контроле његовог рада, Инспекторат за рад у року од 15 дана треба да обавести Заштитника грађана о свим чињеницама и околностима конкретног случаја, а нарочито о исходу ванредних инспекцијских надзора које је инспекторат спровео.