a

Међународни дан породице, 15. мај, Србија ове године обележава у време епидемије вируса Kовид-19 током које је још једном доказан значај породице за психолошки, социјални и економски опстанак и деловање појединца у кризним ситуацијама. Истовремено, показани су одређени недостаци системског деловања по питању обезбеђивања функционалности породица које имају чланове са сметњама у развоју, оних које се суочавају са сиромаштвом, различитим видовима насиља и друштвене искључености, као и оних које припадају најосетљивијим друштвеним групама.

Заштитник грађана Зоран Пашалић од почетка свог мандата 2017. године указује на тежак положај најосетљивијих друштвених група, пре свих породицa са децом са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Пашалић истиче неусклађеност одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којом је прописано да се право на накнаду зараде за време одсуства са рада због посебне неге детета не може остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Запослене жене, предузетнице, пољопривреднице и жене које обављају привремене и повремене послове нису у једнаком правном положају приликом остваривања права на накнаду зараде након рођења и неге детета, што погађа целу породицу, на шта је Пашалић скретао пажњу још током припреме овог закона. Заштитник грађана још једном апелује на неопходност усвајањa измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом како би ови недостаци били уклоњени.

И даље су присутни и недостаци који онемогућавају пуно остваривање права по основу трудноће, рођења и неге детета на шта Заштитник грађана годинама указује. Иако су још 2013. године упућене препоруке због пропуста у поступању органа власти у ситуацијама када послодавац не извршава законску обавезу обрачуна и исплаћивања накнаде зараде породиљи, Заштитник грађана је због нових притужби на сличне проблеме покренуо поступке у којима су утврђени системски недостаци и појединачни пропусти у раду надлежних органа. Због тога је Пашалић поново упутио препоруке надлежним органима 2018. године, по којима су ти органи делимично поступили.
Пашалић указује и на озбиљан проблем породичног и партнерског насиља са којим се најчешће суочавају жене, деца и старије особе, упркос напретку у међусекторској сарадњи и размени информација између надлежних органа оствареног након усвајања Закона о спречавању насиља у породици.

Брига о најстаријим члановима породице, пре свега у очувању њиховог здравља и што дужег животног века, од изразитог значаја је за неговање колективног памћења, подсећа Пашалић, између осталог и због тога, што њиховим прераним одласком губимо стожере темељних вредности нашег друштва које преносимо на потомке.

С обзиром да Међународни дан породице истиче важност ове заједнице као основног елемента сваког друштва, Пашалић апелује на надлежне органе да делују у корист породице доношењем одлука које ће обезбедити бољи стандард и квалитет породичног живота, без обзира на то којој социјалној категорији породицa припада.