a

Од дана проглашења ванредног стања у Републици Србији које је уведено због епидемије корона вируса, институција Заштитника грађана прати поштовање људских права сходно условима овакве ванредне ситуације.

У складу са тим, праћењем стања људских права на терену у ванредним оквирима свакодневно се бави мобилна екипа институције Заштитника грађана састављена од представника Одељења за хитно поступање, Сектора за права лица лишених слободе и Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ).

Ова теренска екипа у условима ванредног стања ради појачано и целодневно.

Стручна теренска екипа Заштитника грађана фокусирана је на поступање по сопственој иницијативи, односно у оним ситуацијама за које буду постојала сазнања да постоји опасност од угрожавања права грађана у условима ванредног стања.

У ситуацијама опасности по угрожавање људских права, Заштитник грађана обратиће се надлежним државним органима, институцијама, установама и организацијама како би се у потпуности поштовала људска права сходно постојећим околностима.

Представници Одељења за хитно поступање Заштитника грађана у теренској екипи поступају у случајевима претпоставке да постоји опасност по живот или здравље грађана, опасност од грубог кршења права или опасност настанка ненадокнадиве штете.

Сектор за права лица лишених слободе и НПМ поступа када постоји сумња да је, сходно новоуведеним условима ванредног стања, дошло до повреде права лица лишених слободе, примене полицијских овлашћења, тортуре или других облика злостављања.

Члан 200 Устава Републике Србије предвиђа да проглашењем ванредног стања могу бити прописане мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права.

Сходно томе, Заштитник грађана стараће се да људска права грађана Србије у оквиру тих одступања буду заштићена и поштована.

panel flajer