a

Притужиља из Сјенице, која је рођена 1933. године, обратила се у јануару месецу ове године Заштитнику грађана притужбом, у којој је указала да је још пре 2 године поднела захтев Министарству унутрашњих послова за утврђивање држављанства Републике Србије, али да одговор до тог дана није добила.

Навела је такође, да иако од 1953. године живи на територији Републике Србије, нема држављанство Републике Србије, јер је рођена у Црној Гори, те да не може да оствари право на породичну пензију и друга права.

Поступајући по притужби, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова и после само неколико дана од покретања поступка, притужиља је обавестила Заштитника грађана да је добила решење којим се прима у држављанство Републике Србије.