a

Након покренутог поступка контроле рада Министарства заштите животне средине због прекомерне загађености ваздуха која погађа већи број градова и локалних самоуправа у Србији у току 2018. и 2019. године, као и чињенице да Министарство заштите животне средине и други надлежни државни органи нису у том временском периоду предузели нити спровели ниједну конкретну меру, али и потребе да се активније приступи решавању овог проблема, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле и према следећим јединицама локалне самоуправе: градовима Београду, Панчеву, Нишу, Крагујевцу, Ужицу и општини Косјерић.

У допису упућеним поменутим јединицама локалне самоуправе између осталог је наведено да с обзиром да до грађана долазе различите информације о вредновању добијених резултата загађења као и о узроцима загађења и мерама које локалне самоуправе разматрају да предузму, потребно је да Заштитнику грађана у року од 15 дана од пријема овог акта доставе обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима.