a

Имајући у виду да прекомерна загађеност ваздуха погађа већи број градова и локалних самоуправа већ дужи временски период, чињеницу да Министарство заштите животне средине и други надлежни државни органи нису у том временском периоду предузели нити спровели ниједну конкретну меру, али и потребу да се активније приступи решавању овог проблема, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле Министарства заштите животне средине, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић подсећа да је још у 2018. години у Републици Србији квалитет ваздуха је званично био оцењен III категоријом (прекомерно загађен ваздух), и то у Београду, Краљеву, Ваљеву, Крагујевцу, Суботици, Сремској Митровици, Панчеву, Ужицу, Смедереву и Косјерићу. У свим овим местима узрок прекомерног загађења биле су суспендоване честице ПМ10 и/или ПМ2,5. Према доступним подацима допринос друмског саобраћаја је био по 6% за обе наведене загађујуће материје, док је већина емисија долазила из топлана снаге мање од 50 МW и индивидуалних ложишта.

Тренд из 2018. године настављен је и у 2019. години. Наиме, прекомерна загађеност ваздуха у Београду као и у другим градовима у Србији у којима су последњих месеци такође забележене високе концентрације поменутих честица оправдано су узнемириле јавност и грађане и недвосмислено указале на неопходност предузимања хитних мера у циљу успостављања препоручених безбедносних граница за квалитета ваздуха.

С обзиром да до грађана долазе различите информације о вредновању добијених резултата загађења као и о узроцима загађења и мерама које Министарство заштите животне средине предузима или разматра да предузме, Пашалић је тражио да овај орган достави обавештење о следећим чињеницама и околностима:

- из којих разлога упркос негативним оценама квалитета ваздуха у 2018. години Министарство заштите животне средине није благовремено предузело или предожило конкретне мере у циљу смањења загађења ваздуха и унапређења енергетске ефикасности;

- с обзиром да стручна јавност указује на више различитих узрочника загађења ваздуха и то сагоревање угља лошег квалитета у термоелектранама, интензивнији саобраћај, индивидуална ложишта и тренутни временски услови да ли је Министарство заштите животне средине извршило анализу основних, доминатних узрочника високог степена загађења појединачно по градовима и јединицама локалне самоуправе;

- да ли је у односу на утврђене најзначајније узрочнике загађења ваздуха Министарство заштите животне средине предвидело и предложило предузимање хитних краткорочних, али и дугорочних мера у циљу њиховог сузбијања и које су то мере, и уколико није из којих разлога то није учињено;

- да ли се јавност редовно и потпуно информише о тренутном стању, односно да ли се грађанима пружа довољно података о врсти и обиму информација о измереним вредностима, њиховом значају, као и о утицају које измерене вредности загађујућих материја могу имати на њихово здравље;

Рок за одговор Министарства заштите животне средине је 15 дана. Након сагледавања одговора органа и процене, Заштитник грађана ће обавестити јавност о даљим корацима.