a

Притужилац С.Т. из Драгоша, Гора, обратио се Заштитнику грађана указујући на незадовољавајући рад Матичне службе Града Крушевца. Он је у притужби навео да је онемогућен у остваривању права уписа чињенице рођења детета у матичну књигу рођених, која се води за Град Крушевац, а које су измештене са АП Косово и Метохија. Дете је рођено у мају месецу 2019. године.

Заштитник грађана је од Градске управе града Крушевца тражио информације о наводима притужиоца. Након тог обраћања, Матична служба Града Крушевца информисала је 20. новембра 2019. године Заштитника грађана да је донето решење којим је одобрен упис чињенице рођења детета у матичну књигу рођених општине Призрен која се води за матично подручје Призрен.

panel flajer