a

Поступајући по препоруци НПМ-а да се у КПЗ-у Ниш обезбеди 24 часовно присуство медицинског особља, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да је од Комисије Владе РС затражила сагласност за додатним ангажовањем медицинског особља. Такође, у току је израда зимске униформе за припаднике Службе за обезбеђење.

У циљу унапређења постојећих материјалних услова за лица лишена слободе, Завод је наставио са заменом преосталих старих душека новим, а до краја године окречиће се и све просторији у којима бораве лица лишена слободе. У циљу омогућавања оријентације о времену у просторијама у којима бораве, Завод је обезбедио сатове за притворске и просторије за задржавање лица по Законику о кривичном поступку. Што се тиче препоруке која се односи на обезбеђивање 4 квадратна метра животног простора лицима лишеним слободе, Завод је у изјашњењу навео да тренутно није у могућности да поступи по препоруци, обзиром да број лица на смештају превазилази смештајне капацитете Завода, али и да архитектонске структуре појединих објеката не пружа могућност за преправком просторија.

Заштитник грађана у мандату НПМ је 8. маја 2019. године обавио четврту по реду посету КПЗ-у Ниш у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама. Након посете сачињен је Извештај са новим препорукама за унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

panel flajer