a

На основу медијског извештавања да се у школи у Белој Цркви догодило злостављање ученика, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада те образовне установе.

Према информацијама које су објављене, ученик је био жртва вршњачког насиља од стране других ученика из одељења, а не може се утврдити да ли је школа у конкретном случају поступила у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Од школе су затражене детаљне информације о овом случају и до сада предузетим активностима, које је она у обавези да достави у року од 15 дана, након чега ће Заштитник грађана одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања даљих мера из своје надлежности.

panel flajer