a

После две посете Националног механизма за превенцију тортуре КПЗ-у Сремска Митровица и упућеног извештаја и препорука надлежним органима, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је у свом одговору НПМ о томе да је израдила нацрт упутства односно протокола са стандардним оперативним процедурама које се односе на функционисање здравствене службе у заводима, чији су саставни део обрасци извештаја поводом примене мера принуде и телесни дијаграм за евидентирање повреда. Упутство ће у најкраћем року бити дистрибуирано свим заводима.

b_300_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm.jpegНПМ очекује да ће увођењем образаца бити решен вишегодишњи проблем неодговарајућих извештаја које састављају службе за здравствену заштиту у заводима приликом примене мера принуде.

У КПЗ-у Сремска Митровица биће запослена и 24 нова припадника Службе за обезбеђење, чиме ће у одређеној мери бити ублажен хроничан недостатак припадника Службе. Тај недостатак константован је и у претходном извештају, у коме је наведено да у пријемном одељењу на 125 лица лишених слободе, по смени раде два командира.

У свом извештају о посетама КПЗ-у Сремска Митровица, које су обављене у фебруару и априлу 2019. године, наводи се да су током прве, ненајављене посете чланови НПМ тима проверавали употребу видео надзора, примену мера принуде и услове у пријемном одељењу будући да су током претходних посета у тим питањима евидентирани одређени проблеми. Друга посета је била најављена и усмерена искључиво на проверу тога да ли су лица која су у првој посети разговарала са представницима НПМ-а трпела неке последице и утврђено је да нису.

Сарадња руководства и запослених у КПЗ-у Сремска Митровица приликом обе посете је била добра и представницима НПМ тима је омогућено да у поступности остваре своју надлежност.

b_300_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm2.jpegТоком прве посете НПМ је обишао и азил за псе, с обзиром да се у КПЗ Сремска Митровица спроводи јединствени пројекат "Прихвати за нови живот", у оквиру којег се обавља ресоцијализација осуђеника помоћу паса из азила. Овај КПЗ један је од три у Европи који спроводи прогам ресоцијализације осуђеника помоћу паса, а једини је који има прихватилиште за псе луталице.

Извештаје Службе за обезбеђење о примени мера принуде и интерну процедуру за приступ и изоловање снимака видео надзора, НПМ је у свом извештају оценио као пример добре праксе. Утврђено је, међутим, и да мере које су предузете после посете 2017. године нису у довољној мери и на системски начин допринеле трајном решењу проблема пренасељености пријемног одељења.

panel flajer