a

Иако право на заштиту од свих облика насиља данас представља основно право сваког детeтa, сведоци смо да у нашој стручној и широј јавности и даље постоји неразумевање ове појаве, посебно сексуалног злостављања деце, његових облика и раширености, изјавио је поводом Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и злостављања заштитник грађана Зоран Пашалић. Стога је, између осталог, потребно редефинисати сексуално злостављање у законима Републике Србије, како би у свим случајевима и у свим облицима сексуалног злостављања деца имала адекватну кривичноправну, породичноправну и другу заштиту, али и да овакве појаве на време буду сузбијене и спречене.

Заштитник грађана је у бројним навратима указивао на проблем недовољно адекватног законодавног оквира када је реч о заштити деце од сексуалног насиља и недовољне усклађености националних закона са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, навео је Пашалић.

Он је подсетио да није у потпуности поступљено по Иницијативи Заштитника грађана за измене и допуне Кривичног законика поднете 2011. и 2012. године, заједничкој Иницијативи Заштитника грађана и организације Инцест траума центар за измене и допуне Кривичног законика и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, као ни по Мишљењу и препорукама Заштитника грађана за коришћење заштитних механизама у судским поступцима ради спречавања секундарне трауматизације деце жртава кривичних дела, посебно оних сексуалне природе.

Пашалић подсећа на податке недавних истраживања да су управо деца у последњих неколико година најчешће жртве трговине људима у Србији, а да је најзаступљенији вид њиховог злостављања и искоришћавања - сексуална експлоатација. Борба против дечје проституције, али и дечјих бракова, који су најчешће параван за трговину децом, захтевају ефикаснију сарадњу са државним органима и институцијама, као и невладиним организацијама, што ће бити један од приоритета у раду Заштитника грађана у наредном периоду, најавио је Пашалић.

Ни након три године од повлачења припремљених образовних пакета о сексуалном образовању чији се садржај осврнуо и на сексуално злостављање деце и телесни интегритет детета, није израђен нови образовни пакет нити се планира увођење сексуалног образовања као обавезног предмета у све нивое предуниверзитетског образовања, указао је Пашалић. Он је нагласио да управо упознавање деце са телесним интегритетом, ризицима од сексуалног злостављања и искоришћавања, начином препознавања сексуалног искоришћавања и злостављања и механизмима заштите и пријаве, најефикаснији облик превенције и сузбијања овог изузетно тешког облика насиља над децом.

panel flajer