a

b_300_0_16777215_00_images_20190813_MUP1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић и чланови НПМ тима састали су се јуче са председником Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима. Састанак је одржан у циљу успостављања редовне и континуиране сарадње НПМ-а и Комисије МУП-а у области превенције тортуре и обостраног указивања на проблеме које НПМ и Комисија уочавају у оквиру својих посета Полицијским управама и станицама полиције, а који се односе на положај лица на полицијском задржавању и услова у којима она бораве.

Задатак Комисије, која је унутар МУП-а основана решењем министра 2014. године, је да ради на спровођењу и имплементирању препорука међународних уговорних тела у пракси министарства и доприноси унапређењу положаја лица лишених слободе. У том циљу, чланови Комисије, одлазе у посете полицијским управама и станицама у њиховом саставу, имају неограничен приступ свим просторијама, а по завршетку посете упућују извештаје организационим јединицима и дају обавезујуће налоге за отклањање уочених недостатака. У овој години, како су истакли на састанку са заштитником грађана, обишли су 13 Полицијских управа и 25 полицијских станица у оквиру њих, а у досадашњој пракси бележе поступање по свим налозима које су кроз извештаје упутили.

Представници НПМ-а информисали су чланове комисије МУП-а о својим овогодишњим резулатима постигнутим у 13 посета Полицијским управама и станицама полиције. Посете НПМ-а, од којих је једна била и ноћна, реализују се без претходне најаве, што је пракса коју је НПМ установио од ове године. Такође, у одређеном броју случајева сем посете станицама полиције, чланови НПМ тима посећивали су и притворске јединице у оквиру завода за извршење кривичних санкција. 

Успостављање сарадње са Комисијом МУП-а значајна је за НПМ, јер је између осталог договорено одржавање редовних кварталних састанака, што ће истовремено бити и прилика да се размотри спровођење препорука Европског комитета за спречавање мучења (CPT),  будући да је то и обавеза Републике Србије предвиђена акционим плановима за Поглавља 23 и 24.