a

Незапосленост и економски проблеми, неусклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу током образовања са потребама тржишта рада, као и ниска социјална укљученост, главни су проблеми са којима се суочавају младу данас у Србији, изјавио је поводом Међународног дана младих, 12. августа, заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Залагање за младе и заштиту њихова права, често оцењено приоритетом највишег ранга, требало би да прате конкретна решења која доводе до унапређења њиховог положаја. У основи, то су оне мере које држава и друштво спроводе како би млади били оспособљени за самосталан живот ван родитељског дома, у складу са образовањем и занимањем који омогућавају егзистенцију и планирање будућности у својој земљи. Уместо тога бележимо забрињавајући тренд међу младима још у средњошколским клупама, који будућност виде ван граница своје земље и најчешће по окончању факултета, одлазе у иностранство због немогућности проналажења адекватног запослења или ниских зарада. У посебно осетљивом положају су особе са инвалидитетом, којима се због недоступних мера подршке умањује могућност образовања и запошљавања, као и млади са сметњама у развоју и психичким обољењима, и даље стигматизовани и на маргини друштва.

Садржај притужби које добија Заштитник грађана, поред високе стопе незапослености, упозоравају и на недовољно развијене услуге превенције болести зависности и ризичног понашања, услуге помоћи и подршке младима у посебно осетљивим ситуацијама, као и превенцију и заштиту менталног и репродуктивног здравља, нагласио је Пашалић.

Дан младих је међународни догађај који се прославља широм света. Установила га је Генерална скупштина УН и има за циљ да скрене пажњу шире заједнице на проблеме младих у свету.