a

Годинама урушаван материјални положај новинара, обележен неповољним уговорима, нередовним и малим платама, додатно је ослабљен серијом честих напада на медије. Говор мржње, којем готово свакодневно сведочимо, доприноси стварању такве друштвене атмосфере која лако ескалира у директне физичке нападе на новинаре, упозорио је поводом 3. маја, Светског дана слободе медија заштитник грађана Зоран Пашалић.

Најдрастичнији пример напада догодио се у децембру прошле године, као и низ претњи, које су у претходном периоду упућене на адресе више редакција и медијских удружења, изнова актуелизују питање безбедности новинара. Упркос таквом стању у области слободе медија, тачна и јединствена евиденција напада на новинаре не постоји, те се подаци различитих медијских удружења, као и надлежних државних органа, разликују. Сматрајући да би јединствена евиденција и прецизније дефинисање појмова, који се односе на нападе и притиске на новинаре, у значајној мери допринели побољшавању њиховог положаја, Заштитник грађана је кроз серију састанака са представницима медијских удружења, штампаних, електронских и дигиталних медија, иницирао да се по угледу на платформу Савета Европе, у Србији успостави јединствена медијска платформа која би регистровала све нападе на новинаре и обезбедила тачну евиденцију, прецизно праћење напада на новинаре, као и реаговање надлежних државних органа.

Слободни медији и слободна медијска реч темељ су демократије и основа јаких институција. Демократско друштво незамисливо је без слободних и одговорних медија, а остварена људска и мањинска права немогућа без испуњавања права грађана на информисање. Обавеза државе је да запосленима у медијима обезбеди услове за несметано бављење новинарском професијом, а Заштитник грађана позива све учеснике у јавном животу да се уздрже од притисака и утицаја на рад медија, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић.