a

Заштитник грађана израдио је посебан извештај о проблемима у примени одредби Закона о ветеринарству и Закона о добробити животиња које се односе на старање о напуштеним и изгубљеним животињама. Извештај садржи препоруке које су упућене Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу обезбеђивања услова за потпуну примену законских одредби, а акт ће у наредним недељама бити достављен и свим локалним самоуправама.

panel flajer