a

Заштитник грађана Зоран Пашалић, у складу са Законом о Заштитнику грађана, предао је 15. марта 2019. године Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2018. годину.