a

Казнено-поправни завод Падинска Скела у Београду, поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у свом предлогу финансијског плана за 2019. годину предвидео је средства потребна за реконструкцију целокупног полуотвореног павиљона и смештаја на Економији, побољшање вештачког осветљења у Заводу, замену постељине, као и набавку фрижидера. Завод је поступио по препорукама које се односе на побољшање правне заштите и третмана лица лишених слободе, као и већину препорука у вези са њиховом здравственом заштитом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са препорукама НПМ настојати да унапреди услове смештаја, као и да ће обезбедити средства за побољшање видео надзора у Заводу. Међутим, Управа је обавестила Заштитника грађана да ће информисати Завод о могућности за добијање сагласности Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са запошљавањем довољног броја медицинских техничара у Заводу.

НПМ је Казнено-поправни завод уПадинској Скели, у Београду посетио 20. и 21. јуна 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.