a

Инспекцијски органи нису спровели ефикасне санкције према загађивачима реке Криваје у Бачкој Тополи, које траје дуже од десет година, чиме су угрозили здравље заједнице и нарушили здраву животну средину, утврдио је Заштитник грађана