a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Нацрт закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије.

Заштитник грађана је мишљења да ће одредбе чије уношење је предложено Нацртом закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, унапредити положај грађана који дуги низ година имају уредно пријављено пребивалиште у Републици Србији, а који су држављани СФРЈ или држављани друге републике раније СФРЈ, односно држављани друге државе настале на територији бивше СФРЈ.

Заштитник грађана изражава задовољство што је предложеним допунама уважен његов став о неопходности олакшавања услова и поступка пријема у држављанство за ову категорију лица, махом старијих грађана, који више деценија живе и имају издате личне карте у Републици Србији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol