a

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије Иницијативу за измену и допуну прописа којима се регулише остваривање права на новчана давања за помоћ и негу другог лица. Изменом и допуном прописа би се остваривање овог права уредило на јединствен и прецизан начин, под једнаким условима и критеријумима и пред једним органом, стоји између осталог у Иницијативи Заштитника грађана.