a

Заштитник грађана поднео је Влади иницијативу да предложи Народној скупштини Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, којим ће се онемогућити принудно извршење на покретним стварима које су у државини извршног дужника, а на којима треће лице има право које спречава спровођење извршења