a

Заштитник грађана упутио је јуче Одбору за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења средстава Народне скупштине иницијативе за подношење амандмана на Предлог закона о финансијској подршци породици са децом.