a

Кандидат, који полаже јавнобележнички испит, а сматра да његов успех на испиту, односно општи успех није правилно оцењен, има право да у року од 24 часа после саопштеног успеха поднесе писани приговор испитној комисији. Испитна комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три дана од дана пријема приговора, стоји у иницијативи за подношење амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву коју је Заштитник грађана поднео скупштинском одбору.