a

Заштитник грађана је поднео Народној скупштини амандман на Предлог закона о извршењу и обезбеђењу у коме се утврђује овлашћење суда, односно јавног извршитеља, да по службеној дужности од надлежног органа прибави адресу извршног дужника, када се приликом доставе утврди да адреса извршног дужника не одговара адреси из евиденције надлежног органа. Другим амандманом на Предлог закона о извршењу и обезбеђењу је предложено да се законом заштите права кандидата који полажу испит за јавног извршитеља.