a

Заштитник грађана упутио је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се заштитила независност свих државних органа који по Уставу и закону послове заштите права грађана и контроле других органа и организација морају да раде независно, а не само оних које је Влада обухватила својим предлогом.

Предлогом Владе прописано је да Уставни суд, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, који су независни државни органи, сами утврђују максималан број запослених у својим службама, те број судија и тужилаца, док би у службама Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Државној ревизорској институцији и Агенцији за борбу против корупције, по предлогу Владе, максималан број запослених требало да утврди Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине.

Предлогом Владе крши се уставна и законска гаранција права грађана да органи за заштиту права грађана и контролу других органа и организација чија је независност гарантована Уставом, односно органским законом, свој посао раде независно од било ког органа власти. Такође, тиме се крши и Уставом утврђено државно уређење, као и јединство правног поретка.

Независност Заштитника грађана као државног органа гарантује Устав, а посебни органски закони прописују независност два повереника, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције.

Заштитник грађана је амандмане, као овлашћени предлагач, поднео у сагласности са повереником Родољубом Шабићем, повереницом Бранкицом Јанковић, председником Државне ревизорске институције Радославом  Сретеновићем и директорком Агенције за борбу против корупције Татјаном Бабић.