a

Заштитник грађана је поднео Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуну прописа који се односе на испитивање нових и реконструисаних извора нејонизујућих зрачења и процену утицаја на животну средину