a

Изменом Закона о враћању имовине и обештећења обезбедило би се ефикасније и сврсисходније остваривање права грађана на враћање земљишта које је било предмет комасације, стоји у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о враћању имовине и обештећења, који је упућен Народној скупштини