a

Заштитник грађана поднео Иницијативу за измену и допуну Закона о финансијској подршци породици са децом у циљу потпунијег остваривања родитељског и дечјег додатка и усклађивања са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и начелом инклузивног образовања