a

Заштитник грађана поднео је Уставном суду Предлог за оцену уставности и законитости Уредбе о мерама социјалне укључености корисника социјалне новчане помоћи