a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је Влади Републике Србије Иницијативу за усвајање Предлога закона о потврђивању Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о поступку достављања и разматрања представки