a

Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутили су  Уставном суду Предлог за оцену уставности члана 286.став 3. Закона о кривичном поступку