a

pravno nevidljivi.jpgЗаштитник грађана поднео је Народној скупштини амандман на Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се и организацијама цивилног друштва омогућило да правно невидљивим особама помажу у стицању правног идентитета.