a

Заштитник грађана упутио Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку како би се лицима којима институционално није признат грађански статус омогућило да то да учине и у поступку пред судом у разумном року и без препрека које су се јављале у досадашњој пракси