a

Слободан Томић, заменик заштитника грађана

b_300_0_16777215_00_images_ST_fotka.jpegДипломирани правник. 1978. године је завршио је XIII београдску гимназију, док је диплому на основним студијама Правног факултета Универзитета у Београду стекао 1983. године. Правосудни испит положио је три године касније. Од 1987. године до данас бавио се адвокатуром у адвокатској канцеларији у Београду, где је заступао правна и физичка лица у судским поступцима и пружао правно саветовање. 2006.године стекао сертификат Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање.Од 2014. до 2018. године био судија у другом степену Дисциплинског суда при Адвокатској комори Београда.

Учествовао на бројним семинарима о правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела.

Говори руски језик.

На седници Народне скупштине Републике Србије од 13. децембра 2019. године изабран је за заменика заштитника грађана Републике Србије.

 

др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана

b_300_0_16777215_00_images_NT_fotka.jpegРођена је 12.05.1976. године у Београду, где је завршила основну школу и IX београдску гимназију. По завршетку гимназије уписала је Правни факултет Универзитета у Београду (правосудни смер). На истом факултету дипломирала је 1999. године, а након тога похађала последипломске студије (кривични смер).  Магистарски рад са темом „Облици и начини сузбијања корупције“ одбранила је у марту 2004. године а докторску дисертацију под називом „Облици привредног криминалитета у условима економске транзиције“ одбранила је у априлу 2009. године на Правном факултету Универзитета Унион у Београду и стекла звање доктор правних наука.

По завршетку основних студија, радни однос засновала је у Савезном министарству правде, где је до 2003. године радила као стручни сарадник у Сектору за правосуђе. У периоду од 2004. до 2014. године била је запослена на бројним високошколским установама на којима је бирана у звања асистента, доцента и ванредног професора. Од маја 2013. године до маја 2014. године радила је у Кабинету гувернера Народне банке Србије на радном месту виши саветник за односе с државним институцијама. Од маја 2014. године до краја 2019. године била је генерални секретар Народне банке Србије.

Од почетка 2011. године члан је Виктимолошког друштва Србије и Секције за криминологију српског удружења за кривичноправну теорију и праксу. Била је председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, члан Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа средње тржишне капитализације и члан Секторске радне групе за реформу јавне управе (програмирање и праћење ЕУ средстава и развојне помоћи). Била је секретар Радне групе за израду Предлога закона о изменама и допунама закона о привредним преступима, као и Предлога закона о прекршајима којима се повређују савезни прописи. Била је укључена у реализацију пројекта Виктимолошког друштва Србије и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена под називом Мапирање обима и карактеристика родно засноване дискриминације на тржишту рада и одговора друштва на њу. Рецензент је у већем броју научних часописа. Похађала је бројне семинаре и специјалистичке обуке у различитим областима (људских права, реформе јавне управе, управљања људским ресурсима, борбе против корупције итд.)

Аутор је четири монографије: „Поглед кроз затворске решетке“, „Привредни криминал у условима економске транзиције“, „Форензика јавних набавки – Проблем корупције у јавним набавкама“ и  „Облици и начини сузбијања корупције“. Аутор је око 60 научних и стручних радова посвећених заштити људских права и проблемима корупције и привредног криминала. Радове је презентовала на преко двадесет домаћих и међународних научних скупова и конференција.

На Осмој седници другог редовног заседања Народне Скупштине Републике Србије, дана 13. децембра 2019. године изабрана је за заменицу заштитника грађана.

 

Јелена Стојановић, заменица заштитника грађана

b_300_0_16777215_00_images_JS_fotka.jpegДипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године,  правосудни испит положила 2010. године. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду – ужа научна област за међународно право, уписала је 2018. године

Од 2007. до 2009. године радила као приправник у Окружном суду у Београду где је учествовала у раду првостепених и другостепених судских већа и учествовала у изради судских одлука.

Од 2010. до 2011. године радила као правник  у привредном друштву, где је била задужена  на покретање и вођење судских поступака ради наплате потраживања и изради уговора и правних аката од значаја за рад привредног друштва.

Од 2011. године радила као адвокат у адвокатској канцеларији, где je, између осталог, била задужена за саветовање и заступање узбуњивача у судским поступцима. Учествовала је у раду радне групе која је израдила нацрт Закона о заштити узбуњивача.

Учесник је бројних међународних и домаћих конференција посвећених унапређењу рада судова и заштити људских права. Предавач и тренер бројних обука намењених судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца, адвокатима, представницима цивилног друштва и локалних самоуправа у вези са применом Закона о заштити узбуњивача, слободе изражавања и значаја заштите узбуњивача.

Аутор је и коаутор више стручних радова и публикација. Коаутор је анализе "Унутрашње узбуњивање – анализа правилника и праксе", удружење "Еутопиа" и Фондација за отворено друштво (2017). Аутор и коаутор је  истраживачких текстова у вези са узбуњивањем, објављених на порталу “Пиштаљка” (2014-2015). Коаутор публикације "Примена Закона о заштити узбуњивача 2015-2018", у оквиру пројекта "Праћење судске праксе у вези са Законом о заштити узбуњивача", у организацији Амбасаде Краљевине Холандије (2018).

Завршила више стручних семинара и курсева из области заштите права на имовину, слободе изражавања и слободе медија, азила и миграција, корупције, узбуњивања. Акредитована код Националне академије за јавну управу као предавач програма стручног усавршавања у јавној управи.

На седници Скупштине Републике Србије 13. децембра 2019. године изабрана је за заменицу заштитника грађана Републике Србије.