a

На основу члана 25. Правила о раду Заштитника грађана Републике Србије,
Заштитник грађана доноси

Правилник о обрасцу службене легитимације Заштитника грађана и његових заменика

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 121/2007 од 20.12.2007. године.