a

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ,,Електродистрибуција Београд“ д.о.о. Београд је тек након шест месеци поступало по захтеву тарифног купца за обуставу испоруке електричне енергије у стану у који су се бесправно уселила друга лица, а дуг за преузету електричну енергију неправилно и неправично обрачунало тарифном купцу, утврдио је Заштитник грађана.

e1