a

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ,,Електросрбија" д.о.о. Краљево ,,Електродистрибуција Лозница" пропустило је да благовремено  одговори на допис притужиоца чиме је грађанину повређено право  на заштиту од ћутања администрације

 

e1