a

Уместо да у законом прописаном року поступи по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достави тражене информације организацији „Транспарентност Србија“, Министарство привреде је одуговлачило читав поступак, а потом нетачно приказало да су тражени подаци o "Железари Смедерево" заштићени те да због тога не могу бити достављени. Министарство, такође, није дозволило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да изврши увид у документа који су предмет захтева организације „Транспарентност Србија", нити је надаље поступило по његовом решењу о достављању тражених података, о чему је Повереник обавестио Заштитника грађана.

Чак ни извесност плаћања новчаних казни, коју је Министарство привреде на крају и платило у укупном износу од 200.000 динара, није натерало овај орган да поступа у складу са законом, утврдио је Заштитник грађана.

e1