a

Неблаговремени и неефикасни рад Градског центра за социјални рад из Београда, као и несарадња његових организационих целина довели су до низа пропуста у раду органа старатељства и повреде права и најбољих интереса  детета

e1