a

Градски центар за социјални рад није предузео правовремене и ефикасне мере ради заштите права и интереса детета и поштовања судске одлуке о поверавању детета. Уједно Центар је правосудним органима достављао тражене информације и стручна мишљења, али са вишемесечним закашњењем.

e1