a

Иако је добило информације о могућем насиљу над дететом Одељење Чукарица Градског центра за социјални рад Београд није предузело ниједну меру ради процене постојања породичног насиља, потреба и стања детета, потенцијалне жртве насиља, утврдио је Заштитник грађана

e1