a

Заштитник грађана утврдио да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање не доноси решења о утврђивању преплаћеног износа пензија и решења о коначном износу пензија по службеној дужности. Такође, Фонд неправилно користи институт обезбеђења доказа, у случајевима када је потребно употпунити чињенично стање или изводити доказе.

e1