a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица Заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је јуну 2022. године седиште Полицијске управе Панчево, Полицијску станица Ковин и Казнено-поправни завод у Панчеву - Одељење притвора.

Полицијској управи Панчево упућена је препорука да у записнике о задржавању уноси све податке од значаја за приступ задржаног лица браниоцу: да ли је лице желело да ангажује браниоца по сопственом избору; да ли му је одређен бранилац по службеној дужности, када је то законом обавезно; да ли је обавио неометан разговор са браниоцем; уз евидентирање свих релевантних података о остваривању овог права: података о браниоцу, времену када је контактиран, времену када је приступио доведеном и задржаном лицу и времену када је обавио разговор са лицем.

ПУ Панчево је у одговору Заштитнику грађана навела да ће у будућем раду поступати по наведеној препоруци.

Евидентирање свих података од значаја за приступ задржаног лица браниоцу је и предмет препоруке Министарству унутрашњих послова, коју је НПМ упутио у априлу 2021. године.

НПМ је сачинио Извештај о посети Полицијској управи у Панчеву у којем се изражава очекивање да ће Министарство у оквиру дуго најављиваних активности на унапређењу електронске евиденције - ''Евиденције о доведеним и задржаним лицима'', обезбедити услове за потпунији унос и јаснији преглед свих података у овој евиденцији који су од значаја за остваривање права доведених и задржаних лица на приступ браниоцу.

Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства је сада обавестила Заштитника грађана да су приведене крају измене ове евиденције и да ће бити омогућена за коришћење до краја јула месеца.