a

Заштитник грађана као Национални известилац за област трговине људима је у периоду од 1. јуна до 1. октобра 2023. године интензивирао активности у циљу унапређења стања и проактивног деловања у области трговине људима, укључујући и упознавање релевантних државних органа и организација са улогом Заштитника грађана као националног известиоца у области трговине људима.

Заштитник грађана као Национални известилац за област трговине људима предузео је у конкретном периоду и активности у циљу успостављања још боље сарадње релевантних актера у области трговине људима и њиховог упознавања са наводима и препорукама међународних извештаја о области борбе против трговине људима у Републици Србији.